MÜSEBBA NEDİR, MÜSEBBANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Her bendinde yedi dize bulunan divan şiiri nazım biçimidir. Hemen hemen hiç kullanılmamıştır. Bir gazelin beyitlerinin başına beş dize eklenerek oluşturulur.

Uyak şeması şöyledir: (Ekleme dizeler koyu renkle gösterilmiştir.)

aaaaaaa-bbbbbba-cccccca-dddddda-eeeeeea