TERBİ NEDİR, TERBİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Sözlük anlamı dörtleme, dörtlü duruma getirmedir. Bir gazelin beyitlerinin üstüne, başka bir şair tarafından, aynı ölçü ve uyakta ikişer dize ekleyerek yazılan murabbadır. Gazelde, matladan sonraki beyitlerin birinci dizeleri serbest olduğundan terbi, o dizenin uyağına göre yapılır. uyak düzeni şöyledir: (Eklenen iki dize koyu harfle gösterilmiştir)

aaaa-bbba-ccca-ddda-eeea...

Eklenen bu iki dizeye zamîme denir. Bir zamimenin eklendiği beyitle anlam bakımından kaynaşması gerekir. Az kullanılmış bir biçimdir.