TESDİS NEDİR, TESDİSİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
İkili dizelerler yazılmış bir gazelin her beytine dört dize daha ekleyerek altılı beyitler haline getirilmiş gazel türüdür. Tahmis türünde olduğu gibi genellikle eksik gazellere uygulanır.

Uyak düzeni şöyledir: (Ekelenen kısımlar koyu renkle gösterilmiştir.)

aaaaaa-bbbbba-ccccca-ddddda-eeeeea...