TUYUĞ NEDİR, TUYUĞUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir türdür. Şekil olarak rübaiye benzer. Tek dörtlüktür, aaxa kafiye düzeni vardır.

Halk edebiyatındaki mani ve İran edebiyatındaki rübainin etkisiyle oluşmuş denebilir. Aruzun sadece fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılır. Ayrıca 11'li hece ölçüsüne de çoğu zaman uyduğundan şairlerimizce hoş bulunmuş olabilir. Rübaiden sadece ölçüsü yönüyle ayrılır. Bazı tuyuglarda dört dize de kafiyeli olabilir.

Uyak şeması genellikle aaxa şeklindedir. Ancak aaaa şeklinde uyaklanan tuyuğlar da vardır.
 
1.Divan şiirine Türklerin kazandırdığı nazım biçimidir.
2.Rubailerde işlenen konular tuyuğda da işenir.
3. Az sözle çok şey anlatılmaya çalışılır. Yoğun şiirlerdir.
4. En öenmli temsilcisi Kadı Burhaneddin'dir. Ayrıca Nesimi de tuyuğ örneklerini bolca vermiştir.
5. Kafiye düzeni aaaxa veya aaaa şeklindedir.

Örnekler:

Özünü eşşeyh gören serdâr olur
Enelhak davâ kılan berdâr olur
Er oldur, Hak yoluna baş oynaya
Döşekte ölen yiğit murdâr olur

                               Kadı Burhaneddin

Ey tabib-i hâzik-i nâzik-mizaç
Sen bilürsün hasta gönlüme ilaç
Ey gönül ile sana kul olmuşem
Şive ile naz ile ne ihtiyaç

                               Nesimî

Bîvefâ dünyâdan usandı gönül
Yoh dedi dünyayı yoh sandı gönül
Düştü aşkın oduna yandı gönül
Vahdetin kand âbına bandı gönül

                               Nesimî

Dîlberin işi itâb u nâz olur
Çeşmi cadû, gamzesi gammâz olur
Ey gönül sabret, tahammül kıl ana
Yâre erişmek işi az az olur

                               Kadı Burhaneddin

DİVAN EDEBİYATI

Divan Şiiri

Divan Nesri