SEFİL SELİMÎ
Kimse bana yaren olmaz yar olmaz
Mertlik hırkasını giydim giyeli
Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz
İnsana muhabbet duydum duyalı

Çoğu bende kağıt hüccet arıyor
Hal bilmeyen dip dedemi soruyor
Dostlar ölümüme karar veriyor
Sefil Selimi'yim dedim diyeli

1933 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Orta okulu ikinci sınıfa kadar okudu. 1966 yılında Konya Türkiye aşıklar bayramına katılan aşıklarımızdandır. 1968 yılında çalışmak için Hollanda ya gitmiş her yıl Avrupa dan gelerek Ekim ayı sonlarında yapılan Türkiye aşıklar bayramında hazır bulunmuştur.

Evlidir ve 6 çocuk babasıdır. 1972 yılında kesin dönüş yaparak doğum yeri olan Sivas’a yerleşti. Saz çalmayı ve şiir söylemeyi kendi kendine öğrendi. Atışma şiir dalında üstün bir yeteneğe sahiptir. Türkiye aşıklar bayramının da 1969 yılında Kul Mustafa adında bir ozanla yaptığı atışma hala unutulmadı. Şiirlerinde yalın gerçeği felsefe ve tasavvufu işlemektedir. Türkiye aşıklar bayramında düzenlenen ve her yıl tekrarlanan yılın yedi şiiri yarışmalarında hep ilk 7 seçme şiir arasında şiirleri yer almıştır.

Sefil Selimi’nin Kul Yanmasın adını taşıyan kitabı vardır.
Sefil Selimi hakkında çıkan diğer kitaplar:
*Abdullah Satoğlu-Yar badesi
*İbrahim Aslanoğlu-Yalınkat
*Doğan Kaya-Çobanın Can Pınarı
*Uğur Kaya-Şiirleri ve Türküleriyle Sefil Selimî

Aşık Sefil Selimi 30.12.2003 saat 10.00'da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
 

Çık Gözüme

Sihirli mühürlü bir kapıdayım,
Gâhi örtük, gâhi açık gözüme.
Esrara bürünmüş bir yapıdayım,
Gâhi mamur, gâhi açık gözüme.

Gördüğüm her şeyde ararım mânâ,
Esrarla hikmetle kalırım dona,
Her varlık mahsustur yalnız ona,
Gâhi büyük gâhi küçük gözüme.

Yoruldu mantığım kurudu zekâm,
Hakk’ın boyasına yetmiyor rakam,
Sarmış bu alemi top yekün bekam,
Gâhi bin gâhi buçuk gözüme.

Çeşitli kılıkta o verir emir,
Kendi düzeninde fikri hür amir,
Yaptığını eder, eliyle tamir,
Gâhi binâ, gâhi saçak gözüme.

Sefil Selimi’nin derdi var köklü,
Haksız gözükür ya tamamen haklı,
Aradığı hakan adem’de saklı,
Gâhi emir, gâhi köçek gözüme.

Leyla Nedir ki Yanında

Hiç kimse benzemez sana,
Leylâ nedir ki yanında!
Mecnunda hak verir bana,
Leylâ nedir ki yanında!

Ferhat-Şirin olsa şaşar,
Görse ayağına düşer,
Mevlâ seni sende yaşar,
Leylâ nedir ki yanında!

Gam çekersen güneş doğmaz,
Gökten yere rahmet yağmaz,
Gözlerin tarife sığmaz,
Leylâ nedir ki yanında!

Baldan leziz lafın batmaz,
Sen uyursan şafak atmaz,
Nutkum durur, dilim tutmaz,
Leylâ nedir ki yanında!

Gücüm artar, ilmim artar,
Aşk ver gafletimden kurtar,
Saç telin bin Leyla tartar,
Leylâ nedir ki yanında!

Dara düştüm, zora düştüm,
Adını söylerken coştum,
Seninle ben beni aştım,
Leylâ nedir ki yanında!

Rüzgâr yalamasın seni,
Ecel alamasın seni,
Zaman silemesin seni,
Leylâ nedir ki yanında!

Kerem,Yunus, Mansur gelmiş,
Hepsi pek fazla ün almış,
Selimi bir güzel bulmuş,
Leylâ nedir ki yanında!

 Karaözünde

Ne zaman uğrasam aklımı alır,
Aşk muhabbet bulur karaözünde.
Yarenler ahbaplar gönlümde kalır,
Aşk muhabbet bulur karaözünde.
Karayım kara, benzerim kar’a

Ulular yaşamış, aşıklar doğmuş,
Bütün insanları hüdayı bilmiş.
Sanki birbirinden temiz ders almış,
Söz demiş, saz çalmış karaözünde.
Karayım kara, benzerim kar’a.

Yücelerin gine ahbaplık etmiş,
Hepsi birbirinin elinden tutmuş,
Hileyi, hatayı özünden atmış,
Tertemiz insanlar karaözünde.
Karayım kara, dönmüşüm kar’a.

Ey aşığım söyler, hemi de dinler,
Garezler de kini daima önler,
Hepsi de çalışır baş ile canlar,
Çalışkanlar dolmuş karaözünde.
Karayım kara, dönmüşüm kar’a.

Hepsi bir ayna da aynı sıfatta,
Birbirine benziyorlar surette,
Ana caddesi var sanki sırat da,
Yürümüş mevlaya karaözünde.
Karayım kara, dönmüşüm kar’a.

Kızılırmak akar yanı başında,
Sevda fışkırıyor toprak taşında,
Hep insanlar güzel kendi işinde,
Seven sevgi bulmuş karaözünde.
Karayım kara, benzerim kar’a.

Gelmişim bu yere neyi ararım,
İnsan olsam insanlara yararım,
Ben beni yitirdim burdan sorarım,
Sefil Selimi'yi bulmuş karaözünde.
Karayım kara, dönmüşüm kar’a.

Yansın

Hor görme Rahmanın kudreti kulda
Kul yanmasın Sefil Selimi yansın
Her maharet mevcut el oğlu elde
El yanmasın Sefil Selimi yansın

..........................

Ey Sefil Selimi acı her cana
Yakıp kimseyi düşürme isyana
Yanan bir şey fayda vermez insana
Gül yanmasın Sefil Selimi yansın