DÜNYADA TÜRKLER VE TÜRK NÜFUSU

Altay dillerinin önemli kollarından biri olan Türkçe bugün oldukça geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Ünlü Türkolog Radloff’a göre dünya dilleri arasında Türk dili kadar geniş bir alana yayılmış başka bir dil yoktur. Bu alan, yaklaşık 12 milyon kilometre karelik bir alanı kapsamaktadır. Bu geniş coğrafyada konuşucu olarak Türkiye Türkçesi, sayı bakımından en yüksek rakamı oluştururken Karayca ise en düşük sayıyı oluşturmaktadır.

 

Dünyada Türkçenin konuşulduğu bölgeler ve konuşan sayısı şöyledir:            

 

Afganistan: Özbekçe (1.4 milyon), Türkmence (380.000), Kazakça (2.000), Karakalpakça (2.000), Kırgızca (500), Afşarca (45.000).            

Avustralya: Türkiye Türkçesi (40.000)            

Azerbaycan: Azeri Türkçesi (6 milyon)            

Batı Avrupa ülkeleri: Türkiye Türkçesi (2 milyondan fazla)            

Bulgaristan: Türkçe (yaklaşık 1 milyon), Tatarca (11.000), Gagauzca (yaklaşık 5.000)

Çin: Yeni Uygur Türkçesi (7 milyondan fazla), Kazakça (1 milyondan fazla), Kırgızca (140.000), Salarca (yaklaşık 74.000), Sarı Uygurca (5.000), Tuvaca (400)            

Ermenistan: Azeri Türkçesi (40.000)            

Gürcistan: Azeri Türkçesi (300.000)            

Irak: Irak Türkmence (yaklaşık 400.000)            

İran: Azeri Türkçesi (13 milyon), Kaşgayca (1.5 milyon), Horasani (2 milyon), Türkmence (500 bin), Halaçça (28.000)            

Kazakistan: Kazakça (7.3 milyon), Özbekçe (350.000), Tatarca (340.000), Uygurca (245.000), Çuvaşça (23.000), Gagauzca (1.000)            

Kıbrıs: Türkiye Türkçesi (150.000)            

Kırgızistan: Kırgızca (2.4 milyon), Özbekçe (600.000)            

Litvanya: Karayca (50)            

Makedonya: Türkiye Türkçesi (80.000)            

Moldova: Gagauzca (150.000)            

Moğolistan: Kazakça (100.000), Yeni Uygurca (1.000), Tuvaca (6.000)            

Polonya: Karayca (20)            

Romanya: Tatarca (24.000), Türkçe (yaklaşık 24.000), Gagauzca            

Rusya: Oyrotça, Teleütçe (52.000), Hakasça (58.000), Şorca (10.000), Tuvaca (200.000), Yakutça (400.000), Dolganca (5.000), Çuvaşça (1.125.000), Tatarca (3 milyon), Başkurtça (1 milyon), Kumukça (30.000), Nogayca (70.000), Karayca (70.000), Balkarca (40.000), Gagauzca (10.000)            

Tacikistan: Özbekçe (1.4 milyon)            

Türkiye: Türkiye Türkçesi (70 milyon)            

Türkmenistan: Türkmence (3 milyon), Özbekçe (350 bin), Kazakça (80 bin)            

Ukrayna: Gagauzca (32 bin), Kırım Tatarcası (300 bin)            

Özbekistan: Özbekçe (16 milyon), Karakalpakça (450 bin), Kırım Tatarcası (200 bin), Kazakça (900 bin), Çuvaşça (9 bin).            

Yugoslavya: Türkiye Türkçesi (yaklaşık 20 bin)           

Yunanistan: Türkiye Türkçesi (yaklaşık 120 bin)