"ile" SÖZCÜĞÜNÜN YAZIMI
Bağlaç ve ilgeç olarak kullanılanile”, cümledeki öteki sözcüklerden ayrı yazılır. Ancak istenirse ek olarak kullanılıp, kendinden önceki sözcüğe bitiştirilebilir. Bu durumda 
ile’nin başındaki i ünlüsü düşer ve ek ünlü uyumuna uyar: 

kitap ile

> 

kitapla

kalem ile

> 

kalemle

 

Ünlü ile biten sözcüklere eklendiğinde ise araya "y" ünsüzü girer: 

pencere ile

> 

pencereyle

saksı ile

> 

saksıyla

Sonuna 3. kişi iyelik eki gelmiş sözcüklere eklendiğinde de araya "y" ünsüzü girer: 

annesi ile
> 
annesiyle
babası ile
> 
babasıyla