"mi" SORU EKİNİN YAZIMI

“mi” soru eki, kendinden önce gelen sözcükten -her durumda- ayrı yazılır. Bunun- la birlikte ünlü uyumlarına uyar: 

Geldiniz mi?
Aldı mı?
Konuştun mu?
Görür müyüz? 

Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılmasına karşın, mi soru ekine başka ekler getirilebilir: 

Öğretmen misiniz?

Konuşur musunuz? 

Bu ek kimi zaman soru anlamı vermeyebilir. Bu durumda, olumlu olan anlamı pekiştirir: 

Hava sıcak mı sıcak!
Gitmez olur muyum?
 
Bu cümlelerden birincisinde havanın çok sıcak olduğu, ikincisinde ise kişinin mutlaka gideceği anlatılıyor.