TARİHLERİN VE SAYILARIN YAZIMI
a. Tarihlerin Yazımı

 Belli bir gün bildiren tarihlerin yazımı şu biçimlerde olabilir:

12 Temmuz 1998
12.5.1998
12-5-1998
12/5/1998
12.V.1998 

b. Sayıların Yazımı 


Sayılar çoğunlukla rakamla yazılmasına karşın, kimi durumlarda da yazıyla yazılır. Bu konuda kesin kurallar olmasa da çoğunluğun uyduğu birtakım ilkeler belirmiştir. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir: 

· Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları, edebî özellikteki metinlerde geçen sayılar yazıyla yazılır: iki yaşında, beş hafta, iki günde bir, üç kardeş, yüz yıllık yapı, bin yıldır 

· Kesinlik olan konularda büyük sayılarda rakam kullanılır: Yüzölçümümüz 780 576 kilometre karedir. 

· Büyük sayılarda ana sayıdan sonra gelen basamaklar yazı ile belirtilebilir: 17 milyon, 8 milyar, 3 trilyon… 

· İki ya da daha çok sözcükten oluşan sayı adlarında her sözcük ayrı ayrı yazılır: iki yüz on, beş milyon üç yüz on iki... 

Ancak, para ile ilgili işlemlerde, belgelerde sayılar bitişik yazılır: yüzotuzaltımilyon, ikiyüzyetmişdokuzmilyon
 
·   Saatler rakamla da yazıyla da gösterilebilir: 14.50, 14:50; on dört elli… 

·   Kesirli sayılarda kesirler virgül ile ayrılır: 10,5 (10 tam, onda 5), 3,67 (3 tam, yüzde 67) 

·    Sayılar çoğunlukla Arap rakamlarıyla yazılır: 34 hektar, 50 kitap

 Kitap ve dergi ciltlerinde, hükümdar adlarında, yüzyılları belirtirken ise daha çok Romen rakamları kullanılır: I. cilt, II. Mahmut, VIII. Edward, XXI. yüzyıl 

Hükümdar adlarıyla kullanılan rakamların hükümdarın adından sonra kullanılması yanlıştır; hükümdar adından önce yazılmalıdır: III. Selim, V. Karl 

·  Rakamla yazıldığında, sayıların üstüne gelen ekler kesme işareti ile ayrılır: 1998’de, 64’te, 15.25’te, 16’ya... 
 
·  Üleştirme sayıları yazıyla gösterilir: üçer beşer, onar, yirmişer...