Adanalı Hayret |Adana| Türkiye Edebiyat Haritası


XIX-XX. yüzyıl şairlerindendir. Tam adı: Mehmet Bahaiddün Hayret. Ömrünün büyük bölümü İstanbul’da geçtiyse de doğduğu yer lakabı olarak onunla yaşadı. 1848’de Adana’da doğdu. Medreseye İstanbul’da devam etti. 

Dârülmuallimînden de diploma alarak öğretmen oldu. Çeşitli görevlerden sonra, 1879’da Mekteb-i Sultânî (Galatasaray Lisesi)’de Türk edebiyatı öğretmenliğine getirildi. Sonraki yıllarda bir süre Dârülfünûn (Üniversite)'da ders veren şair, 1909’da yayımlanan bir makalesi yüzünden beş yıl Rodos’a sürgün edildi. Bir yıl sonra affedilerek İstanbul’a dönen Hayret Efendi, 1911’de emekliye ayrıldı.

İnşa-yı Hayret Efendi adlı basılı eseri yanında belleklerde atasözü gibi yaşayan dizeleri vardır: “Dinleyen yok, boşuna böyle senin de Hayret,/Durmayıp eylediğin bu hezeyan boşuna!”

Adanalı Hayret 1913’te İstanbul’da öldü. Merkez Efendi Mezarlığı'na gömüldü.