Karacaoğlan |Adana| Türkiye Edebiyat Haritası

XVII. yüzyıl halk şairlerindendir (?1606-1679?). Yaşamı söylencelere karışan ozan Toroslar’da gezgin bir hayat sürdü.

Karacaoğlan’ın şiiri genellikle aşk ve doğa üzerinde kuruludur. En çok değindiği konular, ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölümdür. Bu duygularını dile getirdiği iki dizesi atasözü hâline gelmiştir: “Üç derdim var birbirinden seçilmez /Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm”. Duygularını, yaşadıklarını, düşüncelerini içten, gerçekçi ve özgün yapıyla Anadolu insanının o çağdaki günlük konuşma diliyle anlattı. Koşmalar, semailer, varsağılar ve türküler şiirleri arasında önemli yer tutar. Kendinden sonra gelen pek çok ozanı (Cumhuriyet Dönemi dâhil) etkiledi.

Şiirlerini ilk kez Nüzhet Ergun derleyip yayımladı. Birçok şiiri bestelendi. Şiirleri 1920’den beri araştırılan, derlenip yayımlanan Karacaoğlan’ın yazılı kaynaklara beş yüzün üzerinde şiiri geçti.