Kasım ENER |Adana| Türkiye Edebiyat Haritası

Cumhuriyet Dönemi araştırmacı ve yazarlarındandır. 1902 yılında Adana’da doğdu. Almanya’da Hohenheim Tarım Yüksek

Okulunu bitirdi. Adana İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisinde görev aldı. 1939-1946 arasında belediye başkanlığı yaptı. VIII.

Dönem’de milletvekili seçildi. Araştırma ve çalışmalarının hemen hepsi Adana ile ilgilidir.

1995 yılında Adana’da öldü.

Kitapları: Tarih Boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, Çukurova, Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi, Ramazanoğulları ve Türkmen Beyliği, Adana Tarihîne ve Tarımına Dair Araştırmalar.