Naime ERLAÇİN |Adana| Türkiye Edebiyat Haritası

Günümüz şairlerindendir. 1946 yılında Adana'da doğdu. Lise öğrenimini 1963'te Adana Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra, çocukluğundan beri yürüttüğü şiir ve resim çalışmalarını, öğrenim için bir süreliğine gittiği ABD'de sürdürdü. Türkiye'ye döndükten sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümünden 1968 yılında mezun oldu. Lisansüstü tezini ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı.

Şiir ve yazıları Hayal, S'imge, Yasakmeyve, Kıyı, Ada, Yeni Düşün, Deliler Teknesi, Her Şeye Karşın, Kedi, Varlık, Bireylikler, Mor Taka, Sonra-Edebiyat, Onaltıkırbeş, Ayna İnsan gibi dergilerde yayımlandı.

Ayrıca Ziya Paşa’nın da adını anmak gerekir. 1878 yılında Adana’ya vali tayin edilen Ziya Paşa Adana’da eğitim ve kültür alanında faaliyet gösterdi. Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa’yı örnek alarak bir tiyatro binası inşa ettirdi, temsil vermek üzere İstanbul’dan bir tiyatro heyeti getirtti ve Fransızcadan piyes tercüme etti. İmarla ilgili faaliyetlerde bulundu. Gülek nahiyesinde bir rüştiye açtı. Ölümüne kadar Adana’da yaşayan Ziya Paşa, halk tarafından çok sevildiği için adı okula, parka, bulvara, hastaneye verildi. Ziya Paşa’nın mezarı da Adana’dadır.

Kitapları: Şiir: 6. Dekad (2008), Zerenze - Likurga Susları (2009), Şikâyetname (2010). Deneme: Galileo - Hayal Yazıları

(2009),  Bir Tutam Tuz (2010)