Remzi Oğuz ARIK |Adana| Türkiye Edebiyat Haritası

XX. yüzyıl yazarlarındandır. 1899’da Adana’da doğdu. İlköğrenimini Kozan Mahalle Mektebinde tamamladıktan sonra on yaşında ablasının bulunduğu Selanik’e giderek Yadigâr-ı Terakki Rüşdiyesinde, daha sonra ağabeyinin yanında İşkodra İdadisinde okudu. Balkan Savaşı çıkınca İstanbul’a geldi burada Mercan İdadisine devam etti. Bir süre İzmir Sultanisinde parasız yatılı okuduktan sonra İstanbul’a dönerek Muallim Mektebinden mezun oldu. 1. Dünya Savaşında gönüllü olarak İhtiyat Zabitleri Talimgâhına katıldıysa da bir kazada yaralanarak ayrılmak zorunda kaldı. Kadıköy ve Yedikule dârüleytâmlarında öğretmenlik, Adana Zafer-i Millî Numune Mektebinde müdürlük yaptı. Kurtuluş Savaşı’nın sonunda Galatasaray Lisesinde Türkçe öğretmenliğine başladı. Bu arada İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Maarif Vekâletinin açtığı sınavı kazanarak arkeoloji ve sanat tarihî öğrenimi için Fransa’ya gitti (1926). Sorbonne Üniversitesinde sanat tarihî, Louvre Arkeoloji Enstitüsünde arkeoloji, Şark Dilleri Okulunda Arapça derslerine katıldı.

Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Arkeoloji Müzesinde çalışmaya başladı (1931). Arkeolog ve akademisyen olarak görev yaptı. 1939’da Gazi Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde profesör oldu. Ankara ve İstanbul’da arkeoloji müzelerinde müdürlük yaptı. 1949’da İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Tarihî kürsüsünde profesör olarak göreve başladı. 1950’de Demokrat Partiden milletvekili seçildi. 1954’te Türkiye Köylü Partisini kurdu, ilk başkanı oldu. 1954 seçim çalışmaları sırasında Toroslar üzerinde uçağının düşmesiyle öldü.

Bilinen ilk ürünü 1917’de Türk Yurdu dergisinde yayımlanan “Sancağım” şiiridir. Cumhuriyet’ten sonraki Anadoluculuk akımında önemli bir yere sahip olan Arık’ın arkeoloji makaleleri ve düşünsel yazıları Türk YurduBizim TürkiyeÜlküBelletenArÇığırHareket, Şadırvan ve Hisar gibi dergilerde yer aldı.

Kitapları: İnceleme-araştırma: Köy Kadını (1943), İdeal ve İdeoloji (1947), Millet Anlayışımızda Değişmeler (1948), Coğrafyadan Vatana (1956), Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz (1958), Köy Kadını-Memleket Parçaları (1967), Gurbet-İnmeyen Bayrak (1968), Türk Gençliğine (1968), Milliyetçilik (1974), Meseleler (1974). Arkeoloji ve sanat tarihî kitapları: Alacahöyük Hafriyatı (1937), Karaoğlan Kazıları (1938). Ölümünden sonra yayımlananlar: Ankara-

Konya-Eskişehir Yazılıkaya Gezileri (1956), Türk Müzeciliğine Bakış (1957), Türk Sanatı (1975).

3 Nisan 1954’te ölen Remzi Oğuz Arık’ın mezarı Ankara Asrî Mezarlığı'ndadır.