Ciloğlu Deli Bekir (Harabi) |Afyon| Türkiye Edebiyat Haritası

18. yüzyıl şairlerindendir. Harabi mahlası ile yazdığı hicviyelerinde bağnazlığı ve toplumdaki aksaklıkları eleştirmiştir.

Edebiyatımızda, özellikle XIX. yüzyılda Harabi mahlasını kullanan birkaç şairden biri olan Deli Bekr, Afyonkarahisar’da doğdu (h.1215/ m.1800). Doğum tarihi bazı kaynaklarda h.1233/ m. 1817 olarak geçmektedir.

İlköğrenimini Afyonkarahisar’da tamamlayan Harabi, yüksek öğrenim görmedi. Bir yemenici yanında çırak ve kalfa olarak çalıştı. Şiirlerinde “Harab” ve Harabi” mahlasını kullandı. Şiirlerinde genellikle halkın sorunlarını dile getirdi. Şair Turabi’nin etkisinde kalmış, koşma, destan ve hicivleri ile ünlenmiştir. Bu şiirlerinin bir kısmı Afyonkarahisar Gedik Ahmet Paşa Kütüphanesinde el yazmaları arasındadır. Harabi, h.1296/ m. 1879’da ölmüştür.