Sultan Divanî (Divane Mehmet Çelebi) |Afyon| Türkiye Edebiyat Haritası


Mevlana'nın yedinci nesilden torunudur. Babası Karahisar Mevleni büyüklerinden Aba Puş Bali Çelebi'dir. 1440-1441 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. Sultan Divanî Mehmet Çelebi, hayatı boyunca birlik ve beraberliğin sağlanması ve Mevleviliğin yayılması için çalıştı. Sultan Divanî'nin "Şiirleri" ve "Tarikat'ül-Arifin" adlı tasavvufi risalesi vardır. yılları  arasında vefat etti. Mevlevi Camisi'nde türbesi vardır.