Mihri Hatun |Amasya| Türkiye Edebiyat Haritası

XV yy. divan şairlerindendir. Amasya’da, 1460 yılında doğduğu sanılıyor. Babası Belâyî mahlasıyla şiir yazan kadı Mehmet Çelebi bin Yahya’dır. İyi bir özel öğrenim görüp Arapça, Farsça öğrenen Mihri Hatun, II. Bayezid’in ve oğlu Şehzade Ahmed’in Amasya eyalet valiliği sırasında sarayda şehzadeye söz arkadaşı olarak görev aldı. Şehzadenin çevresindeki edebî çevreye katıldı. Güzelliğiyle ün salan Mihri bu çevredeki önce Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi, sonra Sinan Paşazâde İskender Çelebi’ye gönül vermiş ve şiirler yazmışsa da hiç evlenmemiştir. Mihri Hatun’un ömrünün hep Amasya’da geçtiğini iddia edenler varsa da şiirleri arasında İstanbul’u övenler bulunuyor. 

Çağdaşlarından Necati’ye nazireler yazan Mihri Hatun’un bu döneminin en ünlü şairiyle boy ölçüşmek istediği açıktır. Dönem tezkirelerinde aşk konusunda erkeğe denk olarak övülür. Başlıca eseri her biri bir öncekiden daha çok şiir kapsayan üç yazma nüshası bulunan Divan’ıdır. Divanı 1967’de SSCB Bilim Akademisi Asya Halkları Enstitüsünce basıldı. Türkiye’de Mehmet Arslan tarafından hazırlanarak Amasya Valiliğince 2007’de yayımlandı. 

Tezkirelerde Mihri Hatun’un      1506’da öldüğü yazılıysa da şairin Ladik’i anlatan şiirinde daha sonraki tarihlerde yapılmış binalar anlatılır. Mezarının Amasya’da dedesi olduğu söylenen Halveti şeyhi Pir İlyas’ın türbesinde olduğu söylenir. Ancak türbedeki üç kadın mezarının hiçbirinin kitabesi yoktur.