Tacizade Cafer Çelebi |Amasya| Türkiye Edebiyat Haritası

XV. yy. divan şairidir. Amasya’da doğdu. II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim devirlerinde nişancı olan Cafer Çelebi, Çaldıran Seferinde (1514), Yavuz Sultan Selim’in ordusunda kazasker ve padişah musahibiydi. Şah İsmail’in esir edilen zevcesi Taçlı Hanım ile evlendirildi. Ordunun İstanbul’a dönüşünde, yeniçerilerin dönüş yolunda, Amasya’daki ayaklanışında parmağı olduğu iftirasıyla padişahın gazabına uğrayarak idam edildi. Ölümüne “Vah gitti bu cihandan Cafer” diye tarih düşülmüştür.

Tâcizade’nin Divan (bas. 1983), Münşeat, Heves-nâme, Fetih-nâme-i İstanbul (bas. 1913) adlarındaki eserlerinden Heves-nâme (yaz. 1493), İstanbul’un ünlü yapılarını, görülecek yerlerini tanıtan, gündelik hayatı yansıtan, dikkate değer bir mesnevidir. Fakat tezkire sahibi Âşık Çelebi, onun nesrinin nazmından, kasidelerinin gazellerinden üstün olduğunu belirtir. I. Selim’in Şah İsmail’e gönderdiği mektuplarından bazıları ile Çaldıran Zaferi üzerine her tarafa yollanan 'fetihname’leri de yazmış olan Cafer Çelebi, aynı zamanda döneminin güçlü nesir yazarlarındandır.

18 Ağustos 1515’te idam edilen Tâcizade Cafer Çelebi Sultan Selim Camisi yanındaki kendi yaptırdığı Nişancı Mescidi’nin avlusuna gömüldü.