Füsun Ataklı |Ankara| Türkiye Edebiyat Haritası

Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Gazeteci Bihin Anter’in kızı, gazeteci ve şair Lastik Sait Bey’in anne tarafından torunu, çevirmen Güzin Dino'nun kuzeni, felsefe ve sosyoloji profesörü Hilmi Ziya Ülken’in kardeşinin torunudur. 7 Mayıs 1944’te, Ankara’da doğdu. Ortaöğrenimini 1962’de Ankara Kız Lisesinde tamamladık-tan sonra 1966’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Eğitim Fakültesinde yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinde doktora yaptı. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde dil ve yazın sorunları üzerine dersler verdi, 1983’te doçentlik aşamasında üniversite-den ayrıldı, İstanbul’a yerleşti. Metin yazar-lığı ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında baş dramaturg olarak çalıştı. 1998’den sonra Yeditepe Üniversitesinde Tiyatro Bölüm Başkanlığı yaptı. 

İlk denemesi 1968’de Dost dergisinde yayımlandı. Forum, Dost, Soyut, Türk Dili, Militan, Türkiye Yazıları, Oluşum, Gösteri, Gergedan, Argos, Milliyet Sanat, Birikim, Yeni a ve Varlık dergileri ile Politika ve Cumhuriyet gazetelerinde deneme, eleştiri, inceleme yazıları yer aldı. 1960 sonrasının önde gelen öykü ve romancılarına ilişkin yenilikçi ve derinlikli çözümlemelerinin yanı sıra dil, edebiyat ve kültür sorunlarını ele aldığı denemeleriyle tanındı. 

Füsun Akatlı 4 Temmuz 2010’da İstanbul’da öldü. Mezarı Çengelköy Mezarlığı'ndadır. 

Kitapları: 

Deneme - eleştiri - inceleme: Niçin Diyalektik (1977), Yaz Başına Neler Gelir (1980), Bir Pencereden (1982), Ede-biyat Defteri (1987), Felsefenin Kıyılarında (1989), Zamansız Yazılar (1994), Tenha Yolun Ortasında (1995), Pusulamız Felsefe (1997), Acıyla, Sevgiyle, Kahramanca (1998), Öykülerde Dünyalar (1998), Zamanı Yaşatan Roman Zamana Direnen Şiir (1998), Düşünce Ufkunda Pupa Yelken (1999), Sis Lambası (1999), Kültürsüzlüğümüzün Kışı (2003), Felsefe Gözüyle Edebiyat (2003), Rüzgâra Karşı Felsefe (2007). 

Derleme: Bilge Karasu Aramızda (M. G. Sök-men ile, 1997).