Nazmi Akıman |Ankara| Türkiye Edebiyat Haritası

Günümüz şairlerindendir. Tam adı Nazmi Vildan Akıman. Bazı çevirilerinde Vil-dan Yusufoğlu imzasını kullandı. 1 Eylül 1929’da Ankara’da doğdu. Yazar Osman Veliyettin babası, Sadrazam Mustafa Naili Paşa büyük dedesi, Paris Elçisi Osman Veli-yetin Paşa dedesidir. Şişli Terakki Lisesini bitirdi. Yükseköğrenimini İÜ Hukuk Fakül-tesi ve Columbia Üniversitesi Siyasal Bilim-ler Fakültesinde tamamladı. Columbia Üni-versitesinde yüksek lisans ve “Türkiye’de Petrol” konulu doktora çalışması yaptı. 1957-91 döneminde Dışişleri Bakanlığında çalıştı, büyükelçiyken emekli oldu. Boğa-ziçi Üniversitesinde “Türkiye’nin Dış Siya-seti” konulu ders verdi. 

İlk şiiri “Gece ve Şeytan”, 1 Nisan 1945’te İstanbul dergisinde çıktı. Şiirlerini ve İngiliz ve Amerikalı şairlerden yaptığı çevirilerini Yücel ve Varlık gibi dergilerde yayımladı. Şiirleri Yunancaya çevrildi. 

Kitapları: 

Şiir: Yeni Eylüller (1972). 

Çeviri: Misafir (E. Caldwell, 1953), Yağ-mur (S. Maugham, 1953), Klimanjaronun Karları (E. Hemingway, 1959), Morgue Sokağı Cinayeti (E. A. Poe, 1962).