Ahmet KABAKLI |Elazığ| Türkiye Edebiyat Haritası

Cumhuriyet Dönemi gazeteci, yazar ve edebiyatçılarındandır. 30 Mayıs 1924’te Elazığ’ın Harput ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1948). Diyarbakır ve Aydın liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı, bu ara da AÜ Hukuk Fakültesini bitirdi (1959). MEB tarafından staj için Paris’e staj için gönderildi. Dönüşünde İstanbul Eğitim Enstitüsünde ede biyat öğretmenliğine atandı. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundan emekli oldu (1974). Emekli olduktan sonra bir süre Türk Musiki si Devlet Konservatuvarında Türk edebiyatı dersleri verdi.

“Yunus Emre mi Haklı Gölpınarlı mı?” başlıklı ilk yazısı 1947’de Son Saat gazetesinde yayımlandı. Yazı ve şiirleri Hisar, Yeni İstanbul, Hareket ve Bizim Türkiye gibi dergilerde ve Tercüman gazetesinde yer aldı. Türk Edebiya tı Cemiyetinin çıkardığı Türk Edebiyatı der gisini yönetti (38 sayı, 1972-75). 1978’de bazı yazarlar ve öğretim üyeleri ile birlikte Türk Edebiyatı Vakfının kurucuları arasında yer aldı. 1996’da Aydınlar Ocağı tarafından ken disine “şeyhü’l-muharririn” unvanı verildi.

Siyasi yorum ve tartışma yazıların da Türk toplumunun güncel sorunlarını geçm işin maddi ve manevi değerleri açısından ele aldı ve yorumladı. 1956’da Tercüman gazetesinin fıkra yarışmasında Emil Gal ip Sandalcı ve Hakkı Gülmen’le birlikte birin ci oldu. Bürokrasi ve Biz ile 1976 Türkiye Millî Tarih Vakfı Fikir Ödülü ve 1983 TYB Basın Ödülü’ne değer bulundu.

Kitapları: 

Edebiyat incelemesi: Türk Edebiyatı (3 c., 1965-66), Yunus Emre (1971), Mehmet Âkif (1972), Mevlana (1972), Necip Fazıl’ın  Edebiyatımızdaki Yeri: Ben ve Biz Şairleri (1988), Şair-i Cihan Nedim: Nedim’in Üç Aşkı (1996), Sultanu’şŞuara Necip Fazıl (1995), Nâzım Hikmet (2002), Tasavvuf Tarikat Edebiyat (2006), İslam’la Kaynaşmış Türk Edebiyatı (2006), Âşık Edebiyatı (2006), Divan Edebiyatı (2006). 

Mizahi roman: Ecurufya (1980). 

Anı-öykü: Ejderha Taşı (1985). 

Şöyleşi: Neden Milliyetçilik? (hzl. A. Hakan, 2001). 

Deneme: Sınırların Ötesi (2003), Türkiye’yi Yoğuranlar (2003), Kültür Emperyalizmi (2004), Alperen (2005).

8 Şubat 2001’de İstanbul’da öldü. Eyüp Mezarlığı’nda gömülüdür.