M. Şevki YAZMAN |Elazığ| Türkiye Edebiyat Haritası

20. yüzyıl yazarlarındandır. 1896’da Elazığ’da doğdu. Elazığ Askerî Rüştiyesinde, Kuleli Askerî Lisesinde (1914) okudu. Zabit vekili olarak I. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarına katıldı. Zafer den sonra Harp Okulunu (1924), ardından İÜ Fen

Fakültesi Elektrik ve Makine Enstitüsünü (1931) bitirdi. Silahlı Kuvvetlerde yüksek mü hendis ve istihkâm subayı olarak görev yaptı. Politikaya atıldı, 1950-54 arasında Elazığ milletvekili oldu. Türk iye Petrolleri AO İdare Meclisi üyeliği yaptı. Çanak kale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Büyük Taarruz üzerine yazdığı yazılar ve tarihi öykü leriyle tanındı. Toros Çocuğu adlı romanı fil me alındı (yön. Ş. Kamil, 1946). 

Kitapları: 

Anı-tarih: Mehmetçik Avrupa’da (1928), İstiklal Savaşı Nasıl Oldu (1934), Türk Çanakkale (1938). 

Roman: Toros Çocuğu (1943). 

Öykü: İlk Kurşun (1936?), Bölüğün Oğlu (1944). 

İnceleme: Viyana Kapılarından Dönüş ve Osman Ağa’nın Çilesi (1962), Tarihte Türk-Alman Dostluk İlişkileri (R. Turfan ile, 1969).

26 Aralık 1974’te İstanbul’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömülüdür.