Mahir ÜNLÜ |Elazığ| Türkiye Edebiyat Haritası

Günümüz yazarlarındandır. Şair, romancı Şem settin Ünlü kardeşidir. 1926 yılının Mart ayında Elazığ’ın Harput ilçesinde doğdu. Ankara Gazi Onuncu Yıl Yatılı Okulu (1938), Elazığ Lisesi (1945) ve askerî öğrenci olarak DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1951) bitirdi. Öğretmen teğmen olarak Ankara Askerî Mızıka Meslek Okulu (1951-56), Bursa Işıklar Askerî Lisesi (1956-61) ve Kuleli Askerî Lisesinde (1961-67) çalıştı. Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişki ler Şubesinde propaganda subayıyken Ankara Radyosu “Silahlı Kuvvetler Saati” programının metinlerini hazırladı (1967-69). Planlama subayı (1969-71) ve kütüphane müdürü olarak görev yaptı. Emekliye ayrıldıktan sonra Darüşşafaka ve Saint Joseph Liselerinde öğretmen olarak çalıştı (1971-81). İstanbul Feneryolunda Ekin Kitabevini işletti (1981-83).

İlk yazısı “İmlâ Konusunda” 1958’de Varlık’ta yayımlandı. Yazılarını Cumhuriyet gazetesi, Türk Dili, Somut, Öğretmen Dünyası, Çağdaş Türk Dili, Gerçek Sanat ve Türk Dili dergisinde yer aldı. Mı zıka Meslek Okulu için yazdığı marş Muamm er Sun tarafından bestelendi.

Kitapları: 

İnceleme: Toplumsallık Açısından Ör neklerle Türk Edebiyatı (İslâmlık Sürecinde) (1982), Dil ve Edebiyatta Temel Kavramlar (1991), Türkçede Yazınsal Eleştiri (1997), Türkçede İnci ler İncelikler (2004), Çağdaş Türk Ede biyatına Doğru /19. Yüzyıl (2006). 

Anı: Yatılı Dolmakalem (2005). 

Sözlük: Öz Türkçe Sözlük (1977), Yabancı Karşılıklı Türkçe Sözlük (2004). 

Monografi: Şinasi: Kişiliği, Yapıtları (1995). 

Ders kitabı: Türk Dili ve Edebiyatı (Lise I, II, III; Ö. Sarıca ve Ö. Özcan ile, 1965-67), 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı (Ö. Özcan ile, 4 c., 1987-91), Örneklerle Edebiyat Bilgileri (1992), Dil Bilgileri (1993), Edebiyat I, II, III, IV (Ö. Özcan ile, 1994-97), Türkçe (Dilbilgisi, 1998). 

Derleme: Kavramlar ve Boyutları (1977), Türkçede Öykü ve Roman (2009).