Mehmet Nuri Gençosmanoğlu |Elazığ| Türkiye Edebiyat Haritası

20. yüzyıl şair ve çevirmenlerindendir. Yobaz takma adını da kullandı. 1897’de Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğdu. İlköğrenimini burada, ortaöğrenimini Diyarbakır, Ela zığ ve Konya’da tamamladı. Elazığ’da Mektubi Kalemi mümeyyizliği görevinde bulundu. I. Dünya Savaşı’nda askerliğini yedek subay ola rak yaptı. Savaşın bitiminde Alman esirlerin nakledilmesi işiyle göreviyle Alman ya’ya gitti. Dönüşünde Nafıa Fen Mektebi Âli’de edebiyat öğretmenliği yaptı. Tercüme Bürosunda çalıştı ve TDK üyeliği yaptı. Son görev yeri olan Sayıştay’dan emekliye ayrıldı (1961).

İlk yazıları Diyarbakır’da Dicle gazetesinde yayımlandı. Yazı ve şiirleri Konya’da Osmanlı, Ocak, Babalık, Yeni Fikir, İstanbul’da Donanma, Servet-i Fünun, Karagöz gibi gazete ve dergilerde yer aldı. Millî Mücadele yıllarında Mamuretü’l-aziz ve Şark isimli gazetelerde başyazarlık yaptı, Yo baz imzası ile de mizahi manzumeler yazdı. 

Kitapları: 

Şiir: Kırkından Sonra: Gönül Sazı (1939)

Derleme: Nükteler Bahçesi (1969).

1976’da öldü.