Mehmet ZEREN |Elazığ| Türkiye Edebiyat Haritası

Günümüz ro mancılarındandır. 1 Ekim 1950’de Elazığ’da doğdu. Sürsürü İlkokulunu (1962), Sanat Ortaokulunu (1966), Tunceli Erkek İlköğretmen Okulunu (1969) bitirdi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1978). Palu’nun köylerinde İlkokul (1969-79), Ela zığ, Kastamonu ve İstanbul’da edebiyat öğretmenliği (1979-95) yaptı ve emekli oldu.

Yazıları 1977’den itibaren Hedef ve Türk Folkloru dergileriyle Elazığ’da çıkan Nurhak gazetesind e yayımlandı. Öz Yurdunda Ga ripsin adlı kitabı 1989’da toplatıldı, yargılama sonunda beraat etti. Çok sayıda yardımcı ders kitabı yayımladı. 

Kitapları: 

Roman: Gözyaşları (1987), Öz Yurdunda Garipsin (4. c. 1987-1999), Karanlıklar Dağılınca (1988), Kurban (1988), Vah şet (1988), Pişmanlık (1990), Kötü (1990), Dönüş (1990), Çırpınış (1991), İşkence (1991), Bosna’da Katliam (1993), Aldırma Reis (1999), Gizli El (2004). 

Şiir: Şiire Doğru (1990). 

İnceleme: Açıklamalı Divan Şiiri (1986). 

Derleme: Hz. Mevlana’nın En Büyük Eseri Mesnevi’de Geçen Bütün Hikâyeler (1996), Sevginin Gücü (Mesnevi’den çocuklar için öyküler, 1998), Bezirgân ve Papağanı (Mesne vi’den çocuklar için öyküler, 1998), As lan Payı (Mesnevi’den çocuklar için öyküler, 1998), İki Demircinin Farkı (Mesnevi’den çocuklar için öyküler, 1998), Kör, Sağır ve Çıplak (Mesnevi’den çocuklar için öyküler, 1998), Üç Öğüt (Mesnevi’den çocuklar için öyküler, 1998), En Güzel Sözler En Güz el Kıssalar (2003), Şark Hikâyeleri (2003).