Necmi ONUR |Elazığ| Türkiye Edebiyat Haritası

Cumhuriyet Dönemi romancı ve gazetecilerindendir. 18 Şubat 1925’te Elazığ’ın Harput ilçesinin Ahşam köyünde doğdu. İzmir Ortaokulundan ve İstanbul Haydarpaşa Lise sinden mezun oldu (1944). Gazete satıcılığı, tezgâhtar lık, işçilik, hamallık, ayakkabı boyacılığı, mü rettiplik gibi işlerde çalıştı. İÜ Hukuk Fakül tesindeki öğrenimini iki yıl sonra terk etmek zorunda kaldı. Basın hayatına 1945’te Hürsöz gazetesinde muhabirlik yaparak başladı. Ar dından Zaman, Ekonomi, Dünya, Yeni Sabah, Tercüman, Ulus, Milliyet, Son Havadis, Yeni İstanbul, Yeni Gazete gibi çok sayıda gazete de muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü, yazar olarak çalıştı, 1971’de emekliye ayrıldı, emeklilik sonrasında Hürriyet gazetesinde ser best röportaj yazarlığı yaptı.

Daha çok alt sınıflardan insanların sıkıntılarını ve çaresizliklerini, sağlam bir gözlem gücüyle yapıtlarına yansıttı. Gazetecilik yılla rında Anadolu’yu gezdi, izlenimlerini ve göz lemlerini çok canlı ve dikkat çekici bir üslupla aktarmayı başardı. “Damdaki Muha lif” adlı güldürüsü İstanbul’da 1974’te özel bir tiyatroda sahnelendi. Telsiz Duvaksız Anadolu ile 1965 Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü’nü, Çadır Tiy atrosu ile 1966 Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü’nü aldı. 

Kitapları: 

Röportaj: Çanakkale Savaşları ve Şehitler Abidesi (1959), Mezarlarında Yaşayanlar (1963), Telsiz Duvaksız Ana dolu (1965), Çadır Tiyatrosu (1966), Allaha Giden Yol (1967), İn san Emeği Bekleyen Ülke Avustralya (1968), Kanlı Kerbela (1968), Şark Cep hesinde Yeni Bir Şey Yok (1972), Unuttuğumuz Doğu (1980), Öykü: Asker Cigarası (1964), Deli Feto (1968), Grevci Ecevit (1975). 

Roman: Küçük Ömer (1956), Vicdansız Kadın (1967), Arap Abdo, (Belgesel roman, 1974), Ka dınlar Daha Çok Sever (1974), Orospu (Belgesel roman, 1976, 2. kitap, 1979), Kör Sait’in Oğlu (Belgesel roman, 1980), Para Babası (1982), Dev let Baba (1984). 

Yüksek tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçirdikten sonra yaşamının son iki ayını felçli olarak geçirdi. 21 Aralık 1992’de İstanbul’da öldü. Yakacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.