Şemsettin ÜNLÜ |Elazığ| Türkiye Edebiyat Haritası

Günümüz şair ve yazarlarındandır. Yazar Mahir Ünlü ağabe yidir. 1 Eylül 1928’de Elazığ’ın Harput ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Elazığ’da tamamladı (1943). Kuleli Askerî Lisesini (1946), Harp Okulunu (1948) ve İzmir Ulaştırma Okulunu (1950) bitirdi. 1965’te ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi-İstatistik Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Albay rütbesindeyken kendi iste ğiyle emekliye ayrıldı (1970). TÜBİTAK Yö neylem Araştırması Ünitesinde araştırmacı (1970-72), Özel sektörde yöneticilik yaptı (1974-83). Çağdaş Türk Dili dergisini 30 sayı yönetti (1993-96).

İlk şiiri (“Yalnızlık”) Yaşar Nabi’nin hazırladığı Yeni Şiirler 1951’de yayımlandı. Şiir ve yazıları Varlık, Yücel, Ufuk lar, Yeni Ufuklar, Türk Dili, Saçak, Oluşum, Çağdaş Türk Dili ve Adam Sanat dergilerinde ve Cumhuriyet gazetesinde yayımladı. C. F. Barnaby’den çevirdiği “At Sırtında Anadolu” adlı yapıt Dünya gazetesinde tefrika edildi. Bir “üçleme” özelliğindeki Yukarışehir, Top rak Kurşun Geçirmez ve Yüz Uzun Yıl adlı ro manlarında Tanzimat’tan İkinci Meşrutiyet’e (1908) kadar geçen dönemde bir Orta Çağ kenti görünümündeki

Harput’ta yaşanan olayları, savaşları, yıkımları, acıları ve aşkları anlattı. Yukarışehir ile

1987 Orhan Kemal Roman Armağanı’nı, Toprak Kurşun Geçirmez ile 1989 Madaralı Roman Ödülü’nü, “Eksi Beş Kelaynak” ile 1999 Kültür Bakanlığı Cumhu riyetin 75. Yılı Eser Yarışması Deneme Ödülü’nü (başarı) aldı. 

Kitapları: 

Şiir: Durur Bakar İbrahim (1977), Dirlik Düzenlik Türküleri (1980). 

Roman: Yukarışehir (1986), Toprak Kur şun Geçirmez (1988), Yüz Uzun Yıl (1993), İsmet Paşa’nın Ağır Topları (2003). 

Deneme: Eksi Beş Kelaynak (1999), Romanların Dünyası (2004). 

Masal: Büyülü Değirmen (1998).