top of page

UZMAN ÖĞRETMENLİK / BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI KONULARI

Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Rehberliğin Tanımı, Amacı ve Özellikleri

Rehberliğin İlkeleri (Kuralları)

Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetlerinin İlişkisi

Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı

Rehberliğin Temelleri ve Tarihçesi

  • Rehberlik Türleri

Tarihsel Süreçte Ortaya Çıkışlarına Göre Rehberlik Modelleri

Hizmet (Uygulama) Alanlarına Göre Rehberlik Türleri

Birey Sayısına Göre Rehberlik Türleri

Temel İşlevlerine Göre Rehberlik Türleri

Öğretim Kademesine Göre Rehberlik Türleri

Problem Alanlarına Göre Rehberlik Türleri

Okullarda Verilen Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik Hizmetleri Teşkilatı

  • Eğitimde Kapsayıcılık (Kapsayıcı Eğitim)​​

Kapsayıcı Eğitimin Genel Özellikleri

Kapsayıcı Öğretim ve Değerlendirme

Kapsayıcı Öğrenme Ortamları

Kapsayıcı Öğretim ve Değerlendirme

Kapsayıcı Eğitimde Okul, Aile ve Toplum işbirliği

Kapsayıcı Eğitimde Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretimi

  • Özel Eğitim ve Rehberlik

Çevre Eğitimi

İklim Değişikliği

Dijital Yetkinlikler Nelerdir?

Sahip Olunması Gereken Dijital Yetkinlikler

  • Güvenli Okul ve Okul Güvenliği

Okul Güvenliği

Türkiye'de Okul Güvenliği

Okul Yöneticisinin ve Rehber Öğretmenini Okul Güvenliğine İlişkin Rol ve Görevleri

Okul Güvenliği Konusunda Okullarda Dikkat Edilmesi Gereken

Okul Sağlığı

Okullarda Kriz Yönetimi

bottom of page