top of page

Âşık Şiiri Nazım Biçimleri

Biçim, şiirin dize birimi, dizelerindeki hece sayısı ve uyak düzeni ile belirlenen biçimidir. Halk edebiyatı şiiri biçim olarak incelendiğinde temelde iki ana biçim vardır mâni, koşma. Diğer nazım biçimleri bu iki biçimden zamanla türemiştir.

ÂŞIK ŞİİRİ NAZIM BİÇİMLERİ

  1. Aşık Edebiyatı Destan Türü

  2. Koşma

  3. Semai

  4. Varsağı

#varsağı #destan #koşma #semai #AşıkŞiiriNazımBiçimleri

bottom of page