top of page

Anonim Halk Şiiri

Mani, türkü, ağıt, ninni söyleyeni belli olmayan Türk halk şiiri ürünleridir. Estetik-sanatsal boyutları dışında, içerdikleri sosyolojik göstergelerle ve psikolojik olarak da dışavurum aracı özellikleriyle önemli bir işleve sahiptirler.

Ölçü ve uyak düzenleri bakımından birbirlerine yakın olan bu türler, halkın yaşamına tutulmuş bir ayna görevi de görürler.

Dil anlatımları ise örneklerde de görüldüğü gibi süsten, özentiden uzak, anlaşılır ve yalındır. Çünkü, halk kendi yaşam gerçeğini, en iyi yine kendi diliyle anlatabilir.

Bu türler, şekilleri ve içerdikleri konular bakımından, kendi içlerinde ayrıca alt gruplara ayrılmışlardır. Bu sınıflama, bu alanda yapılacak araştırma ve incelemeler için konuyu sistematize etme bakımından, halkbilimciler açısından önemli ve gerekli bir ayrıştırmadır.

Anonim Halk Edebiyatı Türk Şiirinin Özellikleri;

-Sözlü ve yazılı olarak yaşayan bir edebiyattır.

-Dili sade, yalın, halkın konuşma dilidir.

-Nazım birimi dörtlüktür.

-Ölçü hece ölçüsüdür.

-Yarım uyak kullanılır.

-Aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, gurbet gibi konuları işlemiştir.

コメント


bottom of page