top of page

Cümle Vurgusu

Vurgu, konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğer hece ve kelimelerden daha baskılı söylenmesine denir.

Cümlenin en önemli öğesi yüklemdir. Ancak yükleme bağlı olarak diğer öğelerden biri özellikle belirtilmek istendiğinde o öğe yüklemin önüne getirilerek vurgulanır.

Örnek:

Öğretmen bugün okulda beni aramış. (nesne vurgulu)

Öğretmen bugün beni okulda aramış. (dolaylı tümleç vurgulu)

Öğretmen okulda beni bugün aramış. (zarf tümleci vurgulu)

Bugün okulda beni öğretmen aramış. (özne vurgulu)

* Not: cümlede “mi” soru kelimesi ve “de” bağlacı kullanılmışsa “mi” ve “de” cümle vurgusunu kendilerinden önceki kelimeye alır.

Örnek:

Öğretmen de okulda dün beni aramış? (vurgulu olan kelime öğretmendir)

Öğretmen okul dün de beni aramış? (vurgulu olan dün kelimesidir)

Öğretmen okul dün de beni aramış mı? (vurgulu kelime yüklemdir )

* Not: Cümlede soru anlamı taşıyan kelime kullanılmışsa vurgu bu kelimelerdedir.

Örnek:

Çocuklar nerede beni görmüşler. (nerede kelimesi vurguludur)

Babasının dün eve ne zaman geldi hatırlıyorsun. (vurgulu kelime ne zamandır)

댓글


bottom of page