top of page

Ad (İsim) Çekimleri

Adların cümlelerdeki görevleri çekimlerine (durumlarına) bağlıdır. Adlar başlıca beş durumda bulunur:

Ev uzaktadır. (Ev, yalın durumdadır.)

Evi gördüm. (Evi, -i durumundadır.)

Eve gidiyor. (Eve, -e durumundadır.)

Evde çalışıyor. (Evde, -de durumundadır.)

Evden geliyor. (Evden, -den durumundadır.)


Her adın cümledeki görevi, çekimiyle; yani durum eki almayıp yalın durumda bulunmasıyla veya aldığı durum ekiyle belli olur. ‹ki durum eki, bir sözcükte art arda gelmez.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page