top of page

Hz. Ali Destanları

“Hazret-i Ali Destanı”, halk arasında “Hazret-i Ali Cenkleri” olarak da bilinir. (Hazret-i Ali Kan Kalesi Cengi, Haz- ret-i Ali Gülistan Kalesi Cengi, Hazret-i Ali Hayber Kalesi Cengi, Hazret-i Berber Kalesi Cengi, vs. …)


Türkler, İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra peygamberleri Hazret-i Muhammed’e duydukları saygı ve sevginin yanında; Hazret-i Peygamber’in amcasının oğlu ve damadı olan Ali’yi de aynı sevgi ve muhabbetle bağrına basmıştır. Müslüman Türkler Ali’yi “Allah’ın Arslanı” lâkabıyla ifade etmişlerdir.


Hazret-i Ali Destanı ya da Hazret-i Ali Cenkleri’nin kim tarafından kaleme alındığı kesin olarak bilinmemektedir

Comments


bottom of page