top of page

Kaynaştırma - Dönüştürme

Türkçede iki ünlü yan yana bulunamaz. Bu kurala uymayan; şiir, saat, şuur, şair, camii... gibi sözcükler Türkçe değildir.


Türkçede ünlü ile biten bir sözcüğün sonuna, ünlü ile başlayan bir ek gelirse iki ünlü arasına "n, s, ş, y" ünsüzlerinden biri girer. Bu ünsüzlere kaynaştırma ünsüzü, bu olaya da "kaynaştırma" denir.


Uyarı :

İki ünlü arasına girmeyen "n" ve "y" ünsüzleri kaynaştırma ünsüzü sayılamaz.


Örnekler :

Para - y - ı

Sıra - s - ı

Altı - ş - ar

Kapı - s - ı - n - ı

Yedi - ş - er

Ora - y - a

Doğru - y - u

Su - y - u

Ne - y - i

Ne - y - in

Ne - s - i

Nere - y - e

Uyarı :

Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, "i" ünlüleri "y" ünsüzüne dönüşmüş. Bunlar kaynaştırma ünsüzü değil, dönüşüm ünsüzüdür. "n" ünsüzleri yardımcı sestir. Bunlar da kaynaştırma ünsüzü sayılmamalıdır.

Para - y - la

Yolu - y - la

Kitabı - y - dı

Haklı - y - dı

Şu - n - dan

O - n - dan

O-n-un

yanı - n - dan

bottom of page