top of page

Tekrir Sanatı

Sözcük anlamı : Tekrarlama.


Terim anlamı : Anlamı güçlendirmek için aynı sözcük veya sözcük gruplarını tekrarlamaktır.


Örnek :

Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter

Ey şark uyan yeter, ey şark uyan yeter

Ali Canip


bottom of page