top of page

Türkçenin Konuşulduğu Coğrafyalar

Türkçe bugün yaklaşık 12 milyon kilometre karelik geniş bir coğrafyada konuşulmaktadır. Ünlü Türkolog Radloff’a göre dünya dilleri arasında Türk dili kadar geniş bir alana yayılmış başka bir dil yoktur. Bu dilin sınırları Bosna’dan Çin seddine, Orta İran’dan Kuzey Buz Denizi’ne ulaşmaktadır. Dünyada Türkiye ve Kıbrıs dışında Türkçenin konuşulduğu bölgeler ve konuşan sayısı şöyledir:


Avrupa’da:

Batı Avrupa ülkeleri: Türkiye Türkçesi (2 milyondan fazla)


Bulgaristan: Türkçe (yaklaşık 1 milyon), Tatarca (11.000), Gagauzca (yaklaşık 5.000)

Makedonya: Türkiye Türkçesi (80.000)


Moldova: Gagauzca (150.000)


Litvanya: Karayca (50)


Polonya: Karayca (20)


Romanya: Tatarca (24.000), Türkçe (yaklaşık 24.000), Gagauzca


Yugoslavya: Türkiye Türkçesi (yaklaşık 20 bin)


Yunanistan: Türkiye Türkçesi (yaklaşık 120 bin)


Asya’da:

Afganistan: Özbekçe (1.4 milyon), Türkmence (380.000), Kazakça (2.000), Karakalpakça (2.000), Kırgızca (500), Afşarca (45.000).


Azerbaycan: Azeri Türkçesi (6 milyon)


Çin: Yeni Uygur Türkçesi (7 milyondan fazla), Kazakça (1 milyondan fazla), Kırgızca (140.000), Salarca (yaklaşık 74.000), Sarı Uygurca (5.000), Tuvaca (400)


Ermenistan: Azeri Türkçesi (40.000)


Gürcistan: Azeri Türkçesi (300.000)


Irak: Irak Türkmence (yaklaşık 400.000)


İran: Azeri Türkçesi (13 milyon), Kaşgayca (1.5 milyon), Horasani (2 milyon), Türkmence (500 bin), Halaçça (28.000)


Kazakistan: Kazakça (7.3 milyon), Özbekçe (350.000), Tatarca (340.000), Uygurca (245.000), Çuvaşça (23.000), Gagauzca (1.000)


Kırgızistan: Kırgızca (2.4 milyon), Özbekçe (600.000)


Moğolistan: Kazakça (100.000), Yeni Uygurca (1.000), Tuvaca (6.000)


Rusya: Oyrotça, Teleütçe (52.000), Hakasça (58.000), Şorca (10.000), Tuvaca (200.000), Yakutça (400.000), Dolganca (5.000), Çuvaşça (1.125.000), Tatarca (3 milyon), Başkurtça (1 milyon), Kumukça (30.000), Nogayca (70.000), Karayca (70.000), Balkarca (40.000), Gagauzca (10.000)


Tacikistan: Özbekçe (1.4 milyon)


Türkmenistan: Türkmence (3 milyon), Özbekçe (350 bin), Kazakça (80 bin)


Ukrayna: Gagauzca (32 bin), Kırım Tatarcası (300 bin)


Özbekistan: Özbekçe (16 milyon), Karakalpakça (450 bin), Kırım Tatarcası (200 bin), Kazakça (900 bin), Çuvaşça (9 bin).


Avustralya’da:

Türkiye Türkçesi (40.000)


Prof. Dr. Ahmet MERMER

ความคิดเห็น


bottom of page