top of page

Türkçenin Ses Kuralları

Türkçe sözcüklerde(yansıma sesleri hariç)"f, h, j" ünsüzleri bulunamaz.

Örnekler :

Hava jale fakir

Havuz jandarma faaliyet

Hale jilet fakülte

Hayat jüri fanatik

Günah jimnastik fedai

Sabah jeolog fare

Helva jaluzi filiz


* Yansıma sözcükler bu kuralın dışındadır;


Fısıltı, fışkırmak, fırt, havlamak,

Kağan > hakan, Kangı > hangi, Kanı > hani

Türkçe sözcükler (yansıma sesleri hariç) c, f, h, j, l, m, n, p, r, ş, v, z ünsüzleriyle başlayamaz.

Örnekler :

Cadde lavivert parça vakit

Can laik pamuk vitamin

Cariye limon palete viran

Canavar lezzet pencere vişne

Cirit lüzum pano venüs

Coğrafya maden radyo vize

Final madalya rahat votka

Fotoğraf masa ritim zabıta

Funda miras ruh zamir

Hakem mantık rütbe zekâ

Hallaç narin şahane zavallı

Hatıra nazar şatafat zehir

Jelatin nesnel şehit zorba

Jips nezih şiir züğürt

Jöle nüfus şüphe zümre


* Bu kurala uymayan "ne, şişman, ver, var" sözcükleri Türkçedir.


Ver> ber, var >bar, şişman>şişmen sözcüklerin değişimiyle oluşmuştur.

İlk ve son iki harfi ünsüz olan sözcükler Türkçe değildir.

Örnekler :

Fren krisital lüks

Kral kreş prens

Tren program lens

Spor psikoloji feminizm

Flört staj form

Prova stopaj faks

İçinde ikiz ünsüz bulunan sözcükler Türkçe değildir.

Örnekler :

Millet mürekkep izzet

Şiddet hiddet minnet

Cennet himmet şirret

Cinnet iffet zillet

"b, c, d, g" ünsüzleriyle biten sözcükler Türkçe değildir.

Örnekler :

Sosyolog monolog hac

Mirac yad sac

İki ünlüsü yan yana bulunan sözcükler Türkçe değildir.

Örnekler :

Şair vaat şiir

Kainat şuur cemaat

Saat kanaat sait

Ziraat camii fiil

Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler Türkçe değildir.

(Uyarı : -yor, -ken, -ki, -leyin, -mtrak ekleriyle uyumsuz olan Türkçe sözcüklerde ses değişimine uğrayarak büyük ünlü uyumuna ters düşen; anne, kardeş, elma ... gibi Türkçe sözcükler ve bileşik sözcükler hariç.)


Örnekler :

Dünya saniye zamir

Kitap şahit edat

Mani kâfi faiz

Küçük ünülü uyumuna uymayan sözcükler Türkçe değildir.

(Uyarı : -yor ekiyle çekimlenmiş fiillerle; çamur, yağmur, kabuk gibi "i,u" değişimine uğramış Türkçe sözcükler hariç.)

Örnekler :

Fotoğraf kitap horoz

Monolog mahir sismografya

Lâkin tarih biyolog

Commentaires


bottom of page