top of page

Ulama

Bir cümlede ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelirse (konuşma dilinde) birinci sözcüğün ünlüsü, ikinci sözcüğün ünlüsüyle bitiştirilerek söylenir. Buna ulama denir. Bunun nedeni ünlünün çekim gücüdür.


· Ulama bir söyleyiş güzelliği ve akıcılığı yaratır. Bu uygulama yazı diline geçmez.

· Ulama aruz ölçüsünde kapalı bir heceyi kısa hece yapmaya yarar.

· Bileşik sözcüklerin oluşumunda ulama varsa sözcük hecelerine ayrılırken bu ilke gözetilir.


Örnekler :


Bir ay önce gelen adamın adı neydi?


Bu cümle konuşma dilinde:


Birayönce gelenadamınadı neydi?


Beklenenolay sonunda patlak verdi.

Evimizinarkasında bodurağaçlar vardı.

Yolumuzustüne biraraba çıktı.


Bahçemizde çeşitli ağaçlar ve hanımelleri vardı.


Bu cümledeki "hanımeli" sözcüğü de ulama özelliğine sahip bir bileşik sözcüktür. "Hanım + eli" Bu nedenle hecelerine ayrılırken bu özellik dikkate alınır: ha - nı - me - li.


Aslanağzı - as - la - nağ - zı (Aslan + ağzı)

Kırklareli - Kırk - la - re - li (Kırklar + eli)

Comments


bottom of page