top of page

Ünlü Seslerin Daralması

Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.


bekl-e-yor - bekl-i-yor

kalm-a-yor - kalm-ı-yor

özl-e-yor - özl-ü-yor

soll-a-yor - soll-u-yor


örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir.


de - yor - di - yor

de - yerek - di - yerek

de - yen - di - yen


Ancak bazen darlaşma olmayabilir.


de - y - ince - de - y - ince

bottom of page