top of page

Ünsüz Düşmesi

Türkçede kimi sözcüklerden sonra gelen ekler sözcüğün sonundaki "k" ünsüzünün düşmesine neden olur. Buna "ünsüz düşmesi" denir.


Örnekler:


Bebek -çik - bebecik

Küçük - çük - küçücük

Büyük - cek - büyücek

Yaprak -çık - yapracık

İnek -çik - inecik

Ayak çık - ayacık

Minik - çik - minicik


Comentarios


bottom of page