top of page

Ahmet Şuayb

Servet-i Fünûn topluluğu içinde makale, inceleme ve eleştiri türünde eserler veren Ahmet Şuayb, 1876'da İstanbul'da doğdu. Edebiyat yaşamına 1896'dan itibaren Servet-i Fünûn dergisinde yazdığı makalelerle başladı. 1908'den sonra Hukuk Fakültesi'nde dersler verdi, İstanbul'da Maarif Müdürlüğü görevini yürüttü. 1910 yılında genç yaşta öldü.


Ahmet Şuayb, Servet-i Fünûn topluluğunun yalnızca edebi tenkit üzerinde yoğunlaşan ve sadece bu konuda eserler veren tek ismidir.


Sanatçı Türkiye'de sosyal bilimler alanında çalışan eleştirmenlerimizin başında gelir. Sosyoloji, edebiyat, iktisat, hukuk, tenkit, tarih gibi pek çok konuda Batılı ölçütleri göz önünde tutarak bu alanlarda önemli yazılar yayımlamıştır.


Ahmet Şuayb, Fransız eleştirmen H. Taine'in eleştiri yöntemini kullanmış, ancak onun bazı görüşlerini benimsememiştir. H. Taine ve Gustave Flaubert üzerinde ciddi araştırmalar yapmış, bunları "Hayat ve Kitaplar" adıyla yayımlamıştır. Aynı şekilde Servet-i Fünûn yazarlarına da toplumcu ve toplumsal sorunları yansıtmadıkları için ciddi eleştiriler getirmiş.


"Son Yazılar" adlı yapıtında bu eleştirilerin dozunu iyice arttırmıştır. Süleyman Necip genç yaşta ölen yakın arkadaşı Ahmet Şuayb için şu dizeleri yazmıştır.


"Öldün zavallı öyle mi, âh ölmedin Şuayb

Tey'id eder kemalini irfan-ı memleket

Asara hakk ü nakş edecek ihtiram ile

"Ahmet Şuayb" namını şübban-ı memleket"

Comments


bottom of page