top of page

Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi: Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayalleri söz ya da yazıyla en güzel biçimde anlatma sanatıdır. Sanat eserleri estetik duygularla ortaya çıkmıştır. Sanat eseri tektir ve biriciktir. Sanat eserinin estetik bir değer taşıması ve estetik bir kaygıyla oluşması gerekir.
Güzel sanatlar; işitsel (fonetik), görsel (plastik) ve dramatik (ritmik) sanatlar olmak üzere üç gruba ayrılır.
İşitsel (Fonetik) Sanatlar: edebiyat, müzik
Görsel (Plastik) Sanatlar: resim, heykel, mimari
Dramatik (Ritmik) Sanatlar: tiyatro, sinema, dans, bale, opera
Edebiyat diğer güzel sanat dallarından, kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından ayrılır. Edebiyat dışındaki güzel sanat dallarının malzemesi boya, alçı, taş, ağaç gibi maddi unsurlarken işitsel sanatlar içinde yer alan edebiyatın malzemesi dildir. Aynı zamanda diğer sanat dallarıyla verilen eserleri açıklamak için kullanılan edebiyat, bu yönüyle de öteki sanat dallarından ayrılır.

Comments


bottom of page