top of page

Emine Hanım

Emine [1846 (!?) / 1850 (!?) – 1941(!?) / 1932(!?)]: Emine Hanım, Konya doğumludur. Konyalı Âşık Şem’î’nin torunu olduğu için “Şem’î’nin Gülü” ya da “Şem’î’nin Kızı” mahlaslarını kullanmıştır. Şairliğinin yanı sıra saz da çalan Emine Hanım, koşma, divan ve ilahiler söylemiştir.


Yusuf Ziya’nın 1933’de yayınlamış olduğu Halk Edebiyatı Antolojisi’nde henüz sağ ve doksan yaşlarında olduğu söylenen Emine Hanım’ın, aynı zamanda okuma­ yazması olmadığını da öğrenmekteyiz.


Commenti


bottom of page