top of page

Nev - Yunaniciler

Nev-Yunanilik, Türk edebiyatını temelinden batılılaştırmak amacıyla, "Eski Yunan edebiyatını örnek almak"tır. Yahya Kemal'le Yakup Kadri benimsedikleri bu eğilime Eski Akdeniz uygarlığıyla ilgili olduğu için Havza Edebiyatı ya da Nev-Yunanilik adını vermişlerdir. Bu eğilimin örnekleri de Yahya Kemal'in "Sicilya Kızları" ve "Biblos Kadınları" adlı şiirleri ile Yakup Kadri'nin "Siyah Saçlı Yabancı ile Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri" başlıklı yazısı ile sınırlı kalmıştır. Nayilik gib Nev-Yunanilik de dönemini etkileyen bir gelişme göstermemiştir. Şiirimizde tek temsilcisi Salih Zeki Aktay olarak görülür.

Sicilya Kızları

Sicilya kızları, uryân omuzlarında sebû,

Alınlarında da çepçevre gülden efserler,

Yayar bu mahfile a‘sâbı gevşeten bir bû;

Ve gözleriyle derinden bakar, gülümserler

Sicilya kızları, uryân omuzlarında sebû...

Hadîkalarda nevâ-gîr iken şadırvanlar,

Somâki kurnalarından gümüş sular dökülür;

Ve hep civâra serilmiş kadîfe dîvânlar

İçinde, bûseden ölmüş vücûdlar bükülür,

Hadîkalarda nevâ-gîr iken şadırvanlar...

Gerer beyaz kuğular nâzenîn boyunlarını;

Füsûn-ı nevm ile, görmez bu âteşîn ravza

İçinde dalgalanan huzûz-ı rehâvetle hâvzdan havza,

Gerer beyaz kuğular nâzenîn boyunlarını...

Yahya KEMAL

Comments


bottom of page