top of page

Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetlerinin İlişkisi

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı: Özel Eğitim ve Rehberlik - Rehberlik Hizmetleri ve Öğretim Hizmetlerinin İlişkisi

Rehberlik hizmetleri de öğretim hizmetleri de çağdaş eğitim sisteminin ayrılmaz birer parçasıdır. Her ikisi de birey (öğrenci) merkezlidir ve profesyonellik gerektirir. Birbirleriyle paralel ve birbiriyle uyumlu hizmetler sunarlar ve uyum içindedirler ancak birbirlerinin işlerini yapmazlar.


Öğretim, planlı ve programlı öğretmen etkinliklerini kapsar. İstendik yönlü bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması sürecidir. Rehberlik ise bireyin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma sürecidir.


Rehberlik Hizmetleri

Öğretim Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak bireyin kendi isteğine bağlıdır. (Gönüllülük)

Bazı kademelerde zorunluluk vardır. (Okul öncesi ve ilköğretim)

Bazı bilgilerin gizliliği esastır. Gizlilik yoktur bilgiler paylaşılabilir.

Her bilgi herkesle paylaşılmaz.

İşbirliği gerektirir, hizmetler ekip çalışmasıyla gerçekleşir.

Öğretmenler kendi derslerini tek başlarına anlatırlar.

Özneldir ve verilecek olan hizmetin içeriği yardım

talebinde bulunan kişilere göre değişiklik gösterir (esneklik).


Nesneldir ve verilecek olan bilgiler kişilere göre değişiklik göstermez yani herkes için aynıdır (müfredat)

Bireyin iç dünyasına yöneliktir (iç görü) ve hizmet alan

açısından akademik bir ders değildir.

Dış dünyaya yöneliktir ve (sosyal bilimler, fen bilimleri) akademik bilgi ve becerileri kazanması amaçlanır.

Öğrencinin kendini anlaması ve algılaması esastır.

​Öğretmenin öğrenciye bilgi ve becerileri aktarması

(öğretmesi) esastır.

Bireyin kendi kendini kontrol etmesi, öz disiplini sağlaması istenir. (otonomi, otokontrol, içsel denetim)

Sınıftaki ve okuldaki düzeni sağlamak için genel anlamda disiplin kuralları vardır. (dışsal denetim)

Psikolojik danışmanlar ve alanında uzman kişiler tarafından verilen hizmetlerdir.

Öğretmenler tarafından verilen bir hizmettir.


Yargılama ve cezalandırma yoktur.

Gerekli durumlarda yargılama ve cezalandırma vardır.

Ölçme değerlendirme işlemleri bireyi tanımak veya verilen hizmetlerin etkili olup olmadığını anlamak için kullanılır.

Ölçme değerlendirme işlemleri öğrencilerin bilgi ve

becerilerinin yeterli olup olmadığını anlamaya yöneliktir.


留言


bottom of page