top of page

Tezat Sanatı

Sözcük anlamı : Birbirine zıt olma, karşıt olma.


Terim anlamı : Birbirine zıt özelliklerin, duygu, düşünce ve hayallerin bir arada söylenmesidir.


Örnek :

Ne efsûnkâr imişsin âh ey dîdâr-ı hürriyyet

Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten

Namık Kemâl


(Ah ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyücü imişsin. Esaretten kurtulduk, ancak bu kez de senin aşkının esiri olduk.)

“Hürriyet” ve “esaret” kavramları arasında tezat (karşıtlık) vardır.


Comments


bottom of page