top of page

Leffü Neşr Sanatı

Sözcük anlamı: Dürüp sarma ve yayıp dağıtma, toplama ve yayma.


Terim anlamı: Beyit içerisinde birinci mısrada bulunan birden fazla unsurla ikinci mısrada benzerlik ya da karşıtlık kurmaktır.


Örnek :

Yanağın u dudağın u teninle sûretin olmuş

Biri rengîn biri şîrîn biri nâzük biri ra’nâ

Ahmedî

(Yanağın, dudağın ve teninle yüzün; biri renkli, biri tatlı, biri nazik, biri güzel olmuş.)


“Yanağın” – “rengîn”, “dudağın” – “şîrîn”, “tenin” – “nâzük”, suretin” – “ra’nâ” sözcükleri birbiriyle ilintili ve paralel bir şekilde düzenli olarak verilmiş.


Comments


bottom of page