top of page

Yeter Yıldırım

Yeter Yıldırım [1922 – …]: Âşık Yüzbaşıoğlu / Mihmanî [Hasan Yıldırım]’ın eşidir. 1922’de Sivas, Saraç köyünde doğmuştur. Ali ve Fadime’nin kızıdır. Herhangi bir tahsil görmemiştir. 14–15 yaşlarında iken aynı köyde yaşayan Hasan Yıldırım’a kaçmış ve bu evlilikten dokuz çocuğu olmuştur. Çocuklarından Servet [Emanetî] ve Gülhanım da halk şairidir. Âşık programlarına katılmak için eşi Yüzbaşıoğlu’nun devamlı evden ayrılması yüzünden, çocuklarına onun yokluğunu belli etmemek için tarla, harman, bahçe ve ev işlerini de o üstlenen Yeter Ana’nın hayatı yoksullukla geçmiştir. Halen doğduğu köy olan Saraç’ta yaşamaktadır.


Saz çalamayan ve zaman zaman irticâlen şiir söyleyebilen Yeter Ana’nın, şiire başlamasında eşinin âşık oluşunun büyük oranda rolü olmuştur. Evde devamlı eşinin şiirlerini ve sazını dinlemiş ve zamanla özünde olan şairlik yeteneği ortaya çıkmıştır. Şiirlerindeki ifade yalındır ve herhangi bir teknik kaygı görülmez. Bu bakımdan kimi şiirlerinde ölçü yoktur ve ayaktan çıkmıştır. Bazı şiirlerinde de mahlas kullanmamıştır.


Commentaires


bottom of page