OLUMLU CÜMLELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Fiil cümlelerinde eylemin gerçekleşebileceğini veya gerçekleştiğini, isim cümlelerinde bir durumun var olabileceğini veya olduğunu anlatan cümlelerdir.
 
Aslında Türkçedeki bütün cümleler olumludur. Olumsuz cümleler olumlu cümledeki yükleme getirilen eklerle veya yüklemden sonra getirilen sözcüklerle yapılır.
 
Örnekler:
Önce arabanın ruhsatını verdi, sonra parayı aldı. (Olumlu fiil cümlesi)
Bu güzel insanlar insanca davranmalıyız. (Olumlu fiil cümlesi)
Ekipler içinde en iyi, biz çalışıyorduk. (Olumlu fiil cümlesi)
Elindeki ekmekten azıcık da bana verdi. (Olumlu fiil cümlesi)
 
Fakültenin en başarılı öğrencisi, bendim. (Olumlu isim Cümlesi)
Bunca problemi göğüsleyen kurumun müdürüyüm. (Olumlu isim Cümlesi)
Sana soracak pek çok sorum var. (Olumlu isim Cümlesi)