top of page

Hüsn-ü Talil Sanatı

Sözcük anlamı: Güzel yorumlamak, güzel bir sebebe bağlamak.


Terim anlamı: Gerçek bir olayın meydana gelişini, gerçek sebepleriyle değil de söze güzellik katmak için, şairin kendince bulduğu hayalî nitelikli güzel bir sebebe bağlamasıdır.


Örnek:

Seni seyr etmek için reh-güzer-i gülşende

İki cânibde durur serv-i hırâman saf saf

Bâkî


(Nazla salınan serviler, gül bahçesinin yolunda seni seyretmek için iki yanda saf saf durur.)


Yolun iki yanında servilerin dikili duruşları tabiî bir olaydır. Bunun başka bir sebebi yoktur. Ancak şair güzel bir hayal meydana getirmek için, onların sıra sıra duruşlarını gelen sevgiliyi seyretmek için bekledikleri şeklinde yorumlamaktadır.


Comments


bottom of page